Produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych
Wyszukiwarka
    • Nasza działalność to produkcja, przetwarzanie, magazynowanie i sprzedaż olejów technologicznych jak oleje smarowe będące kompozycją oleju napędowego, oleju bazowego i oleju roślinnego. 

    • Oleje smarowe znajdują zastosowanie jako przeciwdziałanie przywieraniu masy do powierzchni formy w produkcji wyrobów ceramicznych, w przemyśle cementowym, budowlanym. Do smarowania form stalowych w przemyśle maszynowym, drewnopochodnych i innych.

    • Stosujemy kryteria solidności i najwyższej jakości przy wyborze partnerów oraz dostawców. Zatrudniamy personel o wysokich kwalifikacjach, co w dużym stopniu przyczynia się do podnoszenia jakości oferowanych wyrobów i usprawnia naszą produkcję.

  • Wiarygodność

    Firma ECCO ENERGIA Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie Składu Podatkowego o numerze akcyzowym PL45400085302

Skład podatkowy ECCO ENERGIA Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 151 prowadzi działalność polegającą na produkcji, przetwarzaniu, magazynowaniu i wysyłce wyrobów akcyzowych.

Nieustannie pracując nad udoskonalaniem oferty naszych produktów, mając na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług badamy i przygotowujemy wprowadzenie nowych olejów we własnym laboratorium. Laboratorium wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt oraz ważne dokumenty legalizacyjne i świadectwa jakości.

Konsekwentnie realizujemy proces inwestycyjny, usprawniając jakość świadczonych usług i produkcję o najwyższej jakości w oparciu o zasady ściśle określone w regulaminie funkcjonowania Składu Podatkowego.

Powered by Quick.Cms | Design projektgraficzny.com
Na górę